Hva er coaching PDF Skriv ut E-post

Coaching er en metode for å lede en person til personlig og profesjonell vekst.
Det skjer gjennom dialog hvor kunden som coaches hjelpes til å stille seg selv de riktige spørsmål og finne sine egne svar. Coachen benytter spørreteknikker for å sette i gang en prosess hvor klienten blir mer oppmerksom på seg selv.

Hva er en coach?
En god coach er åpen, ikke-dømmende profesjonell samtalepartner, som er trenet i å lytte aktivt, utfordre, støtte, og bevisstgjøre mennesker, slik at de kan frigjøre mer av sitt potensial og utvikle seg på et personlig og faglig plan.
En coach har selvfølgelig taushetsplikt ovenfor de opplysninger som kommer frem under samtalene.

Hva gjør en coach?
Coachen hjelper kunden til å kartlegge "nye" muligheter for personlig vekst innenfor de områdene kunden ønsker å forbedre. Coachen kommer med forslag og utfordringer som hjelper kunden med å nå sitt mål.