Hvordan foregår coaching? PDF Skriv ut E-post

Den første samtalen
Den første samtalen, også kalt prøvetimen, har til hensikt å la utøver og coach bli kjent med hverandre. I løpet av prøvetimen så forklarer jeg hva coaching innebærer, samtidig som vi ser litt på kundens behov. Etter denne samtalen så bestemmer utøver seg for om han vil fortsette eller ikke. Prøvetimen er selvfølgelig gratis.

Coachingsamtaler
Hvis utøver bestemmer seg for å gå videre så har han valg mellom enkelte timer eller en lengre kontrakt, for eksempel 6 coachingsamtaler over 3 mnd. Vi jobber hele tiden mot "attraktive" og realistiske mål som utøver har satt seg. Under samtalene vil utøver videreutvikle seg gjennom spørsmål, refleksjon, og de tilbakemeldinger han får. Hver coachingsamtale ender opp med oppgaver/utfordringer som utøver skal ta fatt på til neste gang.

Videre samtaler
Nå er coachingprosessen kommet i gang. Utøver velger selv når han vil ha neste samtale, men det bør ikke gå mer enn 3 uker mellom hver samtale. Går det for lang tid mellom samtalene, så har utøver lett for å miste fokus og holde oppe intensiteten for å jobbe mot de målene som er satt.

Mellom samtalene
Utøver har mulighet til å holde kontakt med coach via e-post, slik at coach stadig er oppdatert og utøver får nødvendig input. Dette er den viktigste perioden for utøver, for det er her den virkelige læringen og utviklingen skjer. En utøver jobber gjerne med langisktige og kortsiktige mål, og en del av disse kortsiktige målene blir gjerne nådd mellom hver samtale.